bạn thân

Những kiểu bạn nên có trong cuộc đời

1-34-1024x683

Bạn thuở ấu thơ là kiểu bạn nên có. Cùng nhau lớn lên và trưởng thành, không ai hiểu bạn hơn những đứa bạn đã