điện thoại nghe nhạc âm lượng lớn

Nghe nhạc to có làm hao pin nhanh hơn không? – Câu hỏi tưởng dễ mà khó

hoituongkhomadenghenhactohoncolampincuabanhetnhanhhon

Đơn vị cường độ âm là oát trên mét vuông (kí hiệu: W/m2). Được ký hiệu bằng I. Cường độ âm thanh có thể được