dương vật

Những điều thú vị về cậu em của đàn ông

1-17

Tốc độ xuất tinh trung bình ở nam giới là 45 km/giờ. Tốc độ đó là khá nhanh. Tất nhiên, ở bên trong âm đạo,