không cần đến phòng tập vẫn có body chuẩn

Có body chuẩn mà không cần đến phòng tập

19.4-khongdenphongtap-1

Bạn giữ vững hai tay xuống đất rồi nhanh chóng dựng ngược người lên dựa vào tường. Khi đã giữ vừng được bạn di chuyển