Lamborghini

Những chiếc Lamborghini đặc biệt tại Việt Nam

IMG_1940

Lamborghini Murcielago LP670 SV của thiếu gia Minh Nhựa, mua vào năm 2010. Đây là chiếc xe thứ 46 trên tổng số 350 chiếc trên