lời thoại trong phim

Những lời thoại trong phim truyền cảm hứng cho doanh nhân

7a151930-4c10-0132-41ec-0ebc4eccb42f

Từ khách hàng cho tới nhân viên, trong nhiều trường hợp thành công chỉ tóm gọn trong một từ: con người. Để gây dựng một