tập cơ bụng cần chú ý

Những điều cần phải tránh khi tập cơ bụng

Tập-bụng

Hãy tập các bài cable và machine crunch, để dành các bài tập sử dụng khối lượng cơ thể vào cuối buổi Tập gập bụng